چانه بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

چانه: بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نیمار در قامت یهودا ، برق سکه ها جانت را گرفت

برق چند هزار ولتی شاید در یک لحظه تمام جسمت را بسوزاند ولی برق سکه ها یک عمر طول می کشد تا ذره ذره جسم تو را بسوزاند تا نه فقط تو را نابود کند که این برق لعنتی

نیمار در قامت یهودا ، برق سکه ها جانت را گرفت

برق سکه ها جانت را گرفت/نیمار در قامت یهودا

عبارات مهم : تاریخ

گرفتن برق سکه ها گاهی از گرفتن یک برق فشارقوی خانمان سوزتر است…

برق چند هزار ولتی شاید در یک لحظه تمام جسمت را بسوزاند ولی برق سکه ها یک عمر طول می کشد تا ذره ذره جسم تو را بسوزاند تا نه فقط تو را نابود کند که این برق لعنتی شاید یک نسل را از دیدن خیلی چیزهایی که شایستگی اش را داشتند محروم کند…

نیمار در قامت یهودا ، برق سکه ها جانت را گرفت

همیشه در طول تاریخ یهوداهایی هستند که خیانت را سکه می زنند و می فروشند… آن هم به قیمت یک عمر محروم کردن یک نسل از دم مسیحایی که می تواند تا ابد زندگی ببخشد.

حالا تو حساب کن که این حواری خائن در قامت نیمار حلول کند و یکی از سه تکه صلیب ام اس ان باشد که به برق سکه های روی میز می خواهد دم مسیحایی این معجزه فوتبالی را از ما دریغ کند.

برق چند هزار ولتی شاید در یک لحظه تمام جسمت را بسوزاند ولی برق سکه ها یک عمر طول می کشد تا ذره ذره جسم تو را بسوزاند تا نه فقط تو را نابود کند که این برق لعنتی

حالا بیا یک عمر فلسفه بباف که فوتبال حرفه ای است و قیاست مع الفارغ و این حق پسرک لوس برزیلی بوده است که نان هنرش را بخورد…البته که خیانت هم هنری است و یهودا هم عمری با هنر بدنامی در تاریخ زنده ماند!!

وقتی به جایی رسیدی که آینده تو خشک وتر شدن چند میلیون چشم را رقم می زند، هنگامی که در جایی ایستادی که پشت سرت و جهت بلند کردنت چند هزار دست هوا می رود، هنگامی که در جایی قرار گرفتی که سرنوشتت به سرخوشی میلیونی آدم های زمین گره می خورد و تو می توانی برایشان تاریخ سازی کنی اینجا درست همانجایی است که دیگر متعلق به خودت نیستی که بخواهی هنر شخصی ات را سپر توقعات دیگران کنی…

وقتی تصمیم تو تاریخ ساز می شود و می فهمی که با تصمیم بدت می توانی یک نسل را بدعات کنی دیگر حق نداری تصمیم اشتباه بگیری چراکه این تصمیمت از اطاق خواب تو گرفته تا شاخ آفریقا و سردترین نقطه سیبری و دل خاورمیانه را میلرزاند و می تواند همه را به اشتباه بی اندازد… درست مثل همان روزی که فیگو از بارسا پیراهن رئال به دست گرفت و چند هزار کیلومتر آنطرف تر هاشمی نسب را جهت عوض کردن پیراهن قرمزش به آبی مصمم تر کرد و اتفاقا هر دو نفر به جایی رسیدند که نباید با دست آورد تاریخی به هیبت هیچ آن هم در حالی که همه چیز جهت بی نهایت شدنشان فراهم بود ومن مطمئنم که ان تصمیم اشتباه و این تصمیم مایوس کننده هزاران تصمیم اشتباه دیگر در دنیا را متولد می کند مثل آنچه که رفت…

نیمار در قامت یهودا ، برق سکه ها جانت را گرفت

سوای اشتباهی که در گزینش پی اس جی یقه نیمار را می گیرد و او را مثل زالاتان به یک بازیکن درجه دو یا کمتر تبدیل می کند که قطعا هم چنین خواهد شد، حواری خائن صلیب ام اس ان، یک نسل فوتبالی را از دیدن معجزه های این مثلث و همه قشنگی های فوتبالش محروم کرد و از این رو نیمار بدنام تاریخ دنیای فوتبال خواهد شد و خواهد ماند… همانطور که توتی، دل پیرو، بوفون،جرارد تصمیم دیگری گرفتند و حالا صورت دیگری دارند ولی خب….پسر برزیلی این قصه که شاید هیچ آینده ی روشنی در تاریخ فوتبال دنیا نداشته باشد کجا و آن فوتبالیست های جاودانه که نیمی از افتخارات و توانایی های او را نداشتند کجا.

واژه های کلیدی: تاریخ | تاریخی | فوتبال | فوتبالی | فوتبالیست ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs