چانه بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

چانه: بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث عکس) ، اختلال در متروی کرج+ گروهی از مسافران روی ریل‌های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (

ساعتی پیش در حرکت قطار کرج مشکلاتی پیش آمد. ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه قطار در ایستگاه ورزشگاه آزادی دچار مسئله می‌شود و مسافران را تخلیه می‌کند. 

عکس) ، اختلال در متروی کرج+ گروهی از مسافران روی ریل‌های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (

اختلال در متروی کرج/ گروهی از مسافران روی ریل های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (+عکس)

عبارات مهم : مسافران

ساعتی پیش در حرکت قطار کرج مشکلاتی پیش آمد. ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه قطار در ایستگاه ورزشگاه آزادی دچار مسئله می شود و مسافران را تخلیه می کند.

در حال حاضر با پلیس مترو هماهنگی های مورد نیاز انجام شده است که نظم در ایستگاه مذکور برقرار شود تا مردم اجازه بسته شدن در های قطار را بدهند.

فرارو نوشت: ساعتی پیش در حرکت قطار کرج مشکلاتی پیش آمد. ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه قطار در ایستگاه ورزشگاه آزادی دچار مسئله می شود و مسافران را تخلیه می کند.

عکس) ، اختلال در متروی کرج+ گروهی از مسافران روی ریل‌های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (

مردم با تجمع در محل به این اتفاق اعتراض می کنند. به گفته شاهدان قطار بعدی با فاصله ۴۰ دقیقه ای به محل رسیده است.

محمدیان، مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو، اعزام قطار به تعمیرگاه را علت پیاده کردن مسافران اعلام کرده است.

ساعتی پیش در حرکت قطار کرج مشکلاتی پیش آمد. ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه قطار در ایستگاه ورزشگاه آزادی دچار مسئله می‌شود و مسافران را تخلیه می‌کند. 

وی در مورد علت تاخیر ۴۰ دقیقه ای در اعزام قطار بعدی گفت: «قطار بعدی که مسافر داشته، به علت ازدحام مسافران قطار قبلی نتوانسته از ایستگاه خارج شود. “مسافران اجازه نمی دادند در های مترو بسته شود و اختلال در حرکت ایجاد کردند”.»

همچنین محمدیان علت حضور پلیس را ساماندهی اوضاع حرکت قطار ها دانست.

به گفته او در حال حاضر با پلیس مترو هماهنگی های مورد نیاز انجام شده است که نظم در ایستگاه مذکور برقرار شود تا مردم اجازه بسته شدن در های قطار را بدهند آیا که تا زمانی که این قطار حرکت نکند، سایر قطار ها نمی توانند وارد ایستگاه شوند این در حالیست که شاهد ترافیک قطار ها در سایر ایستگاه های ماقبل هستیم.

عکس) ، اختلال در متروی کرج+ گروهی از مسافران روی ریل‌های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (

واژه های کلیدی: مسافران | هماهنگی | ایستگاه | اخبار حوادث

عکس) ، اختلال در متروی کرج+ گروهی از مسافران روی ریل‌های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (

عکس) ، اختلال در متروی کرج+ گروهی از مسافران روی ریل‌های مترو تجمع کردند، گروهی دیگر پیاده رفتند! (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs