چانه بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

چانه: بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث شوهرم با دوستم رابطه دارد/ زنم شیشه ای است و توهم دارد ، زن/ مرد

زن ۴۰ ساله ای به نام نادره که بخاطر کارتن خوابی دستگیر شده است است به دادیار پرونده گفت: ۱۵ سال قبل هنگامی که با محسن ازدواج کردم زندگی شیرینی داشتم اگرچه او او

زن:شوهرم با دوستم رابطه دارد/ مرد:زنم شیشه ای است و توهم دارد

عبارات مهم : دوستی

زن ۴۰ ساله ای به نام نادره که بخاطر کارتن خوابی دستگیر شده است است به دادیار پرونده گفت: ۱۵ سال قبل هنگامی که با محسن ازدواج کردم زندگی شیرینی داشتم اگرچه او اوضاع مالی مناسبی نداشت ولی می گذشت تا اینکه فرزند ام به دنیا آمد و بیش از گذشته شادمان کرد.

وی افزود: همزمان با زن شوهرداری به نام هایده آشنا شدم که شوهرش توزیع کننده مواد مخدر بود و زیاد اوقات تنهایی ام را کنار او سپری می کردم. هایده گاهی جهت مصرف مواد مخدر به منزل ما می آمد ابتدا خودش می گفت اعتیاد آلودگی است ولی بعدها با عوض کردن رفتارش پی بردم که او خیلی از شوهرش دلگیر است و دنبال دوستی است به او دوستی کردم تا اینکه معتادم کرد و فهمیدم او به دنبال دوستی شوهرم بود و من غافل بودم.

نادره ادامه داد: این گونه بود که آلوده مواد شدم و محسن هم با وسوسه های هایده به خلوتی او رفت در چشم برهم زدنی آواره خیابان ها شدم و حالا نه می دانم محسن و فرزند ام کجاست و نه می دانم قرار است چه بلایی سرم بیاید.

شوهرم با دوستم رابطه دارد/ زنم شیشه ای است و توهم دارد ، زن/ مرد

بنابه این گزارش؛ هنگامی که دادیار دستور داد تا خانواده نادره شناسایی شوند مشخص شد شوهرش و فرزند اش بارها در جست و هوا او هستند.

محسن هنگامی که در برابر دادیار قرار داده شد گفت: هایده زندگی مان را نابود کرد. او دنبال من بود ولی من نادره را دوست داشتم و هیچگاه با هایده رابطه ای نگرفتم ولی نادره در توهم شیشه تصور می کرد من و دوستش رابطه داریم و با همین تصورات از منزل فرار کرد و من تا امروز در جست و جویش بودم چون دوستش دارم.

زن ۴۰ ساله ای به نام نادره که بخاطر کارتن خوابی دستگیر شده است است به دادیار پرونده گفت: ۱۵ سال قبل هنگامی که با محسن ازدواج کردم زندگی شیرینی داشتم اگرچه او او

این گزارش حاکی است؛با دستور دادیار نادره به کمپ انتقال یافت تا بعد از درمان به نزد شوهر و فرزند اش بازگردانده شود.

رکنا

واژه های کلیدی: دوستی | فرزند | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs