چانه بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

چانه: بازار تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شرایط زندگی در مریخ روی زمین مورد بررسی قرار داده شد

پژوهشگران ناسا، جهت تعیین محل زندگی مناسب روی مریخ، بررسی‌های خود را در یک بیابان شروع کرده‌اند.

شرایط زندگی در مریخ روی زمین مورد بررسی قرار داده شد

شرایط زندگی در مریخ روی زمین مورد بررسی قرار گرفت

عبارات مهم : زندگی

پژوهشگران ناسا، جهت تعیین محل زندگی مناسب روی مریخ، بررسی های خود را در یک بیابان شروع کرده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، ناسا یک گروه پژوهشی را از “پژوهشگاه ایمز ناسا”(ARC) به “بیابان آتاکاما” در شیلی فرستاده است تا محل مناسب زندگی ارگانیسم ها و دوام آنها را بررسی کنند.

شرایط زندگی در مریخ روی زمین مورد بررسی قرار داده شد

آب، یکی از بااهمیت ترین و اساسی ترین عنصرهای جهت حیات هست. حتی اگر در محیطی با دمای مناسب، هوا مشابه زمین و دیگر عنصرهای مورد نیاز جهت زندگی ولی بدون آب قرار داشته باشید، قادر به ادامه زندگی نخواهید بود. به همین دلیل، اخترزیست شناسان جهت تعیین محل های قابل سکونت، پیش از در نظر گرفتن هر عامل دیگری، وجود آب را بررسی می کنند.

همین عنوان در مورد بیابان آتاکاما صدق می کند. این بیابان، محیطی مشابه زمین دارد لیکن روی این سیاره واقع شده است است ولی به کمبود آب دچار هست. در واقع، بیابان آتاکاما نزدیک محیط به مریخ است که می توان بر روی زمین پیدا کرد.

پژوهشگران ناسا، جهت تعیین محل زندگی مناسب روی مریخ، بررسی‌های خود را در یک بیابان شروع کرده‌اند.

برخی نواحی، آنقدر خشک هستند که حتی مناسب زندگی باکتری ها نیستند. به علاوه، این بیابان 10 میلیون ساله، به طور شگفت آوری خنک است و آب و هوای مدیترانه ای دارد ولی این شرایط، انرژی کمتری جهت رشد و تولید دوباره فراهم می کند.

به گفته ناسا، این بیابان، مکان مناسبی جهت بررسی است لیکن خشکی آن، یکنواخت نیست بلکه در نواحی جنوبی، خشک و در نواحی شمالی، خشک تر هست. ایده مورد نظر پژوهشگران این است که با بررسی تنوع محیطی، امکان بررسی وقت بارش باران فراهم شود.

نکته مهم این بررسی، تعیین این توصیه است که آیا مجموعه میکروب ها زندگی می کنند یا فقط دوام می آورند. به این معنا که این ارگانیسم ها، تغذیه، رشد و تولید مثل می کنند یا این که تنها جهت زنده ماندن، عملکردهای زیستی اساسی را انجام می دهند.

شرایط زندگی در مریخ روی زمین مورد بررسی قرار داده شد

یکی از روش های مورد نظر پژوهشگران، بررسی نشانه های استرس هست. میکروب هایی که فقط به زندگی خود ادامه می دهند، هیچ نشانه ای از استرس ندارند؛ درحالی که میکروب های پرورش یافته و تکثیر شده است در محیط ناملایم، به استرس زیادی دچار هستند. این موضوع، عوض کردن در ساختار سلول هایی مانند مولکول های لیپید را که در لایه خارجی غشای سلول شکل می گیرند، نشان می دهد.

موضوع دیگر، بررسی ترکیب پروتئین است که روش استانداردی در حوزه باستان شناسی و دیگر حوزه ها محسوب می شود. این روش، چگونگی عوض کردن یافتن آمینواسیدها را بعد از فوت یک ارگانیسم بررسی می کند. پروتئین ها و آمینواسیدهای سازنده سلول، مولکول های پیچیده و نامتقارنی هستند.

پژوهشگران ناسا، جهت تعیین محل زندگی مناسب روی مریخ، بررسی‌های خود را در یک بیابان شروع کرده‌اند.

نتایج این پژوهش در مورد مریخ، امیدوارکننده نیستند. خشک ترین قسمت های بیابان آتاکاما، تقریبا خالی از زندگی هستند و شاید کمتر در معرض وزش باد باشند ولی این شرایط در مقایسه با شرایط مریخ، بسیار مساعد هست. به گفته ناسا، سطح مریخ، 1000 برابر خشک تر از بدترین نواحی آتاکاما و در نتیجه، امکان یافتن زندگی در آن بسیار کم هست. در هر حال، ممکن است یافتن بقایای زندگی از وقت گذشته در آن ممکن باشد.

پژوهشگران قصد دارند پیش از رفتن به مریخ، از بیابان آتاکاما به عنوان یک آزمایشگاه طبیعی استفاده کنند و براساس نتیجه های به دست آمده، انتظارات خود را از یافته های مریخ در نظر بگیرند.

شرایط زندگی در مریخ روی زمین مورد بررسی قرار داده شد

یافته های این پژوهش، در مجله ” Astrobiology” به چاپ رسید.

واژه های کلیدی: زندگی | بیابان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs